#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Một hôm nọ, thằng em đến tìm mình với khuôn mặt ủ rũ. Qua vài chén rượu, rốt cuộc nó cũng chịu mở lòng. Thật không ngờ, nó đi chơi gái, ngu ngốc chơi một chọi hai. Để rồi bại trận trước hai em gái xinh đẹp. Đúng là ngu mà, nó không biết đàn rất mạnh trên giường sao. MỘt đấu một còn chưa chắc ăn, thế mà còn đòi một cân hai. Thôi thì hai anh em cùng chung chiến tuyển, mình quyết định giúp thằng em. Ngày hôm đó, thằng em liên lạc với hai em gái ngành kia. Để rồi hai chọi hai, xem mèo nào cắn mỉu nào. Có mình, có thể một thằng dẻo dai cực kỳ. Tin rằng hai cô nàng ấy sẽ bại trận nhanh thôi…

Diễn viên tham gia phim

N/A